У тмурној свакодневници овдашњег политичког животарења, пуно је ствари злоупотребљаваних и унижаваних, битних а запостављених. Србско село је упечатљив пример. Оно је вековима било основна ћелија нашег народног бића и колективне свести. То је био случај и са пољопривредном производњом, јер је земља од памтивека била сигуран доносилац добара, пре свега хране. Данашње србско село муче бројни проблеми, који су нашој јавности прилично познати. Ми, млади србски националисти, желимо да србском селу помогнемо у мери наших могућности. Србска Акција настоји да унутар својих редова организује групе младих прегаоца, које ће периодично одлазити на сеоске радове у циљу пружања подршке и физичке помоћи тамо где је она потребна, као и ради ширење Србске идеје у овом запостављеном одељку наше народне заједнице.

Истовремено, желимо да понудимо и решења, односо смернице за будућност, као алтернативу постојећој деструкцији и унижавању србског села.

Србији и србским земљама су нужни:

• Промена односа према селу као изузетно важном државно-националном производном елементу, а не као заосталој средини. С тим у вези, Србска Акција се залаже за подстицање репопулације села, како новчаном подршком тако и на друге начине.

• Убрзани развој инфраструктуре села. Израда квалитетних саобраћајних и телекомуникационих веза, како ниједно село не би више било „одсечено од света“.

• Формирање струковне организације пољопривредника, која ће и у народном представништву (Сабору) заступати права сељака и свих којима је пољопривреда основна делатност.

• Обнова задругарства: подстицање пољопривредних произвођача да се удружују ради остваривања већих приноса, али и ради помоћи социјално угроженима. Србска Акција се снажно залаже за обнову задругарства на начелима на којима је оно постојало до 1945. године.

• Расподела и експлоатација свих тренутно расположивих обрадивих површина, тако да ниједна њива не остане необрађивана. Незапослени и сиромашни би од државе бесплатно добијали одређено земљиште под условом да желе да га обрађују, док би они који земљиште не желе да обрађују били обавезни да исто уступе држави.

• Испитивање карактеристика земљишта и ваздуха како би се простор најбоље искористио за гајење оних врста биљака и животиња које би на датом простору давале најбоље приносе.

Такође, подржавамо захтеве србских сељака за повећањем откупне цене пшенице, као и за ограничењем увоза страних пољопривредних производа. Уз наше сељаке смо, јер смо свесни значаја пољопривреде као кључне привредне гране у Србији, као и разорног утицаја либералног увозног режима, који је тренутно на снази, а који је условљен евроунијатском политиком слабљења националне државе и гушења националне привреде.

Актуелне власти су одговорне за један од кључних проблема наше пољопривреде, а то је увоз прехрамбених производа сумњивог квалитета, који се подстиче уместо да се сузбија или макар ограничава.

Стога и стајемо уз оне који хране наш народ, и подржавамо их у сваком протесту против паразитске власти која обезвређују њихов труд.

Истрајмо у борби за права и интерес србског сељака, јер се они прожимају и са свеукупним нашим народним интересом!

ЗА ПРЕПОРОД СЕЛА ЗАРАД ПРЕПОРОДА НАЦИЈЕ!